FSL:s fullmäktige sammanträder till vårmöte på distans

Onsdag och torsdag den 21 och 22 april sammanträder FSL:s fullmäktige till ordinarie möte. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och på agendan, utöver ordinarie ärenden, finns bland annat en motion om bristen på differentierade läromedel på svenska. Flera frågor till styrelsen har också kommit in, bland annat om merarbetet kring diverse undersökningar i skolan och kommunernas nedskärningar i timresursen. Följ med distansmötet på sociala medier med hashtaggen #fslfullmäktige.