OAJ-enkät: Förtroendemännen är bekymrade över hur pengarna för den utvidgade läroplikten används lokalt

Förtroendemännen är oroade över hur pengarna som är avsatta för läropliktsreformen ska räcka till. Det finns också en oro över huruvida utbildningsanordnarna använder pengarna så som menats. Det här framkommer i en OAJ-enkät som närmare 200 förtroendemän har svarat på.