Bortom pandemin väntar kanske ännu större utmaningar

En utomstående kan lätt få uppfattningen att om en skolenhet får tillräckligt många stödtimmar eller resurstimmar och tillräckligt många psykologer och kuratorer så löser det sig. Beklagligt nog är läget mera komplext än så. I tider av motivationsbrist tas inte nödvändigtvis det stöd som erbjuds emot, skriver förbundordförande Inger Damlin