"Lärarna är på ett synligt sätt med och formar vår framtid"

Lärare är plikttrogna skolproffs som med en högskolebaserad utbildning i ryggen och styrdokument som sina närmaste redskap, garanterar kvalitet. Ledsamt nog möts vi allt oftare av en kritisk “skolan borde”-diskussion i pressen. Det handlar om undersökningar där problem identifierats eller samhällsfenomen som gått snett. Just i de ögonblicken ger externa experter ofta enkla lösningar på komplexa problem utan att beakta skolan som ett ekosystem som är summan av alla sina delar, skriver förbundsordförande Inger Damlin.