Vårens kurs för rektorer ordnas som en endagskurs med fokus på ledarskap

Vi har förkortat rektorskursen till en dag, fredagen den 16 april. Häng med på vår digitala kursdag och utveckla ditt ledarskap tillsammans styrelseproffset Christina Dahlblom, ta också tillfället i akt och ställ frågor till äldre konstapel Niklas Kråknäs! Ordförande Inger Damlin finns också på tråden för att diskuera aktuellt på rektorns arbetsbord.