Konstruktiv diskussion kräver diger kunskapsbas

Utöver en prognostisering betonar särdragsrapporten även vikten av en kontinuerlig fortbildning av undervisningspersonal samt en bred brist på läromedel. Det faktum att fortbildningen måste vara kvalitativ för att även den finlandssvenska skolan ska ges optimal möjlighet att utvecklas är för oss en hjärtesak. Lärare måste också ges förutsättningar att utföra sitt arbete vilket också innefattar tillgång på läromedel, skriver förbundsordförande Inger Damlin.