Farsartad beslutsprocess

Det är nog regeringen som har trampat på en mina i det här fallet och bör se sig i spegeln. Kommunikationen har varit luddig och skapat en enorm förvirring på fältet. Att det skulle bli aktuellt med distansundervisning i större utsträckning borde inte ha kommit som någon överraskning för regeringen och man hade kunnat bädda för en smidigare övergång, skriver Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm.