Nu ska den lokala justeringspotten fördelas

I april 2021 finns en lokal justeringspott på 0,8 procent till förfogande för undervisningspersonalen inom UKTA. I yrkesläroanstalter är potten 0,4 procent. Du som medlem kan påverka hur potten ska fördelas, ta kontakt med din lärarförening eller huvudförtroendeman som leder förhandlingarna. Lokala justeringspotter kan bland annat användas till justering av uppgiftsrelaterade löner i enlighet med arbetsvärderingen och till individuella tillägg, säger OAJ:s specialsakkunniga Aleksi Tervamaa och förhandlingschef Markku Perttunen.