Planerar du att ansöka om tjänstledigt utan lön i samband med sportlovet?

Du som ansöker om tjänstledigt i samband med ett lov bör känna till att tjänstledighet både före och efter till exempel ett sportlov i regel innebär att lönen uteblir för lovet. Att vara tjänstledig till exempel torsdag och fredag före sportlovet påverkar däremot inte lönen under lovet. Här på vår webb kan du läsa mera om tjänstledighet utan lön, ta också reda på vilken praxis man har i din kommun innan du sänder in din ansökan!