Kommuner prioriterar olika – landets framtid drabbas

Med ena handen visar vi att skolan är mera än enbart undervisning och med den andra handen så pekar vi på allt för höga kostnader. Det man missar är att utbildningen inte kan sättas på paus, arbetet kan inte läggas ner medan lärare och rektorer permitteras. Landets framtid drabbas då barn och ungdomar inte får den undervisning och trygghet som de har laglig rätt till. Vi skapar en ojämlik utbildning, skriver FSL:s ordförande Inger Damlin.