Över 5000 medlemmar är en stark röst

Framtiden för läraryrket är inte ödesbestämt. Vi lärare kan själva staka ut kursen men för att nå framgång måste vi vara starka och organiserade. Lärarkåren måste själv kunna komma med konstruktiva lösningar. För att få genomslagskraft måste vi stå enade, skriver förbundsordförande Inger Damlin i årets första kolumn.