Utbildningsstyrelsen har preciserat anvisningarna för undervisningen vårterminen 2021

I stora drag gäller samma anvisningar för undervisningen under vårterminen 2021 som under hösten men på vissa punkter har Utbildningsstyrelsen gjort preciseringar. Den 17 december 2020 har man uppdaterat stödmaterialet om bland annat "undervisning för elever i karantän och isolering och elever som hör till en riskgrupp, beredskap inför allvarliga epidemisituationer och beaktande av elever med invandrarbakgrund."