Ni är samhällets ryggrad!

Det är sällan vi lyfter fram det faktum att lärare och rektorer står stadigt på en forskningsbaserad magisterutbildning, vilket inte är alla länder förunnat. Att höja den egna yrkesstatusen innebär inte att förminska andra i det yrkesövergripande samarbetet inom skolans väggar. Att vara stolt över det yrke vi har och också lyfta det goda i vardagen är viktigt, också för läraryrkets attraktionskraft, skriver förbundsordförande Inger Damlin i årets sista kolumn i Läraren.