Den lokala lärarrösten är viktigare än någonsin förr

FSL det är du, det är jag, det är vi. På lokalplanet hoppas vi att just du tar dig lärarens röst och berättar aktivt för kommunalvalskandidaterna hur läraren av i dag mår, hur skolan av i dag fungerar. Kanske är det just du som tar till orda i en insändare eller lokal debatt. Kanske är det just du som i din kommun kandiderar eller uppmanar kandidater till dialog med dig kring skola och utbildning, det som du känner till lika bra som din egen byxficka.