Den lokala lärarrösten är viktigare än någonsin förr

Lokalföreningarnas engagemang och mod att lyfta skolfrågor skapar bättre förutsättningar för medlemmarna och gör FSL till en aktör som blir tillfrågad. FSL, en lokal aktör som för dialog för lärares och rektorers bästa, för skolans och utbildningens bästa.  Regionalt engagemang syns, märks och gör skillnad, skriver Inger Damlin i sin ordförandekolumn.