Finlands lärare prisas för sina insatser under coronavåren

Finlands lärarkår får priset ”Lapsitekopalkinto 2020” (fritt översatt: Pris för årets gärning till förmån barnen). Förbundet Unga Örnar ger varje år utmärkelsen till en aktör som har främjat barns och ungas välmående. Priset tillfaller alltså detta år alla Finlands lärare.