Christoffer Sourander omvaldes till ordförande för FSL:s fullmäktige

Christoffer Sourander, Kimitoön, har omvalts till ordförande för FSL-fullmäktige. Uppdraget ska vara mer än den här stolen två gånger om året, fullmäktigeordförandes hörs och ska verkligen också höras vid styrelsebordet, sade han. Som vice ordförande omvaldes Ann-Britt Romar, Kyrkslätt. Fullmäktige valde presidium vid sitt höstmöte i Tammerfors onsdagen den 11 november 2020. Mandatperioden för presidiet är på två år.