Ska FSL ha regional representation i styrelsen?

Ett lärarförbund måste alltid våga ta ett steg bakåt och granska om den egna verksamheten ger de ringar på vattnet som man önskar. Vill vi ha regional representation? Vill vi ha regioner som är delade i regioner? Vill vi ha ett riktigt val i fullmäktige eller vill vi ha konsensuskandidater? Frågorna kan ses som provokativa, men vågar vi aldrig utmana riskerar vi tappa greppet. Utan diskussion riskerar vi tappa möjligheten att kunna visa vägen, skriver FSL:s ordförande Inger Damlin i sin kolumn i senaste numret av Läraren.