Fullmäktige sammanträder för att bland annat utse nya medlemmar i styrelsen

Idag och imorgon (11–12.11) sammanträder FSL:s fullmäktige, en del på distans och en del på plats i Tammerfors. Under höstmötet kommer aktuella frågor kring bland annat coronaläget i skolan, lärarstatusen och Kommunalvalet 2021 att diskuteras. En ny styrelse för förbundet ska också utses samt ordförande och vice ordförande för presidiet väljas.