”Jag har gång på gång frågat: Vilka punktinsatser hade varit bättre?”

Undervisningsminister Li Andersson avfärdar den kritik mot den utvidgade läroplikten där man hävdar att punktinsatser för de elever som är i riskgrupper hade varit att föredra framom att satsa på hela årskullar. Man har ropat efter punktinsatser men inte kunnat svara på hur de borde se ut, menar Andersson i en intervju för tidningen Läraren.