Utbildningsstyrelsen ordnar läroplanslabb (webbinarier) med fokus på den nya läroplanen i gymnasiet

Läroplanslabben är avgiftsfria webbinarier vars syfte är att med låg tröskel erbjuda tillfälle att ställa frågor och diskutera helheter som berör Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Läroplanslabben ordnas enligt läroämnen och teman. Olika teman kan vara till exempel mångsidig kompetens, studieavsnitt och samarbetet som berör högskolor, arbetsliv och internationalisering i gymnasiet. Tidpunkterna för de olika läroplanslabben ser du i tabellen på Utbildninsstyrelsens webbsida.