När Bennäs skola stängdes

Då en person som vistats i skolan smittades av corona stängdes hela Bennäs skola för en dag och lärarna försattes i karantän. Bara klasslärare Lillemor Andersson-Kanckos fick jobba kvar. Den här händelsen har gett nya insikter. Som exempel har vi lärare nu ändrat rutiner så att vi inte alla dricker kaffe samtidigt. Trots att vi är fysiskt i skolan håller vi möten virtuellt. Vi måste helt enkelt vara bättre förberedda, säger hon.