Rektorernas jobb underskattas i Vasa

Med permitterade rektorer och lärare utan fortbildningsdagarna, kan man kanske inte förvänta sig att det skall ske något större utvecklingsarbete i skolorna den närmaste framtiden. Vi kommer att stagnera och det är ledsamt, säger rektorn Inger Nabb.