Lättvindiga permitteringar?

Ingen kommun måste permittera sin undervisningspersonal. Det är alltid ett val man gör, eller låter bli att göra. Sist och slutligen handlar det om värderingar. Vad upplever man att är viktigt att satsa kommunens pengar på?