När samhället gungar står skolan för trygghet

Vi kan bli tvungna att övergå till distansundervisning även under denna våg, vi måste leva med det. Men vi måste också våga se vilka konsekvenserna av ett nerstängt samhälle blir och modigt satsa på barn och ungdomar. Ett ökat antal barnskyddsärenden, omhändertagningar och fall av ungdomsbrottslighet är produkten av ett otryggt samhälle. Det kostar och det sätter spår, skriver Inger Damlin i Läraren.