Välkommen att ansluta dig till FSL!

Finlands svenska lärarförbund är fackförbundet för alla svenskspråkiga lärare, lektor och rektorer i Finland. Vi erbjuder bland annat råd och stöd, medlemsförmåner, kursverksamhet och en fin gemenskap ute på fältet. Medlem blir du genom att ansluta dig till någon av våra lokala lärarföreningar. Gör det redan nu, ditt medlemskap i Lärarnas arbetslöshetskassa räknas från dagen din medlemsansökan har skickats in.