Skynda långsamt med den förlängda läroplikten - behovet av stöd och studiehandledare är fortfarande stort  

Att förlänga läroplikten får inte bli ett självändamål för den här regeringen. Stora frågor är fortfarande obesvarade, inte minst kring finansieringen. För många kommuner i Svenskfinland kan en kostnadsfri utbildning på andra stadiet bli en omöjlig utgift som i värsta fall kan leda till att utbudet av andra stadiets utbildningar minskar och ojämlikheten ökar.