"Om jag blir ordförande för FSL..."

I kampens nästsista uppgift berättar Jeanette Lindroos, Jens Mattfolk, Pamela Leka och Inger Damlin i varsitt videoklipp vad de lovar åt varje FSL-medlem om de blir förbundets nya ordförande. De beskriver också hur livet fortsätter om de inte blir valda. Den 3 juni 2020 vet vi vem fullmäktige utser till ny ordförande för FSL.