”Det är ett fantastiskt jobb att leda FSL”

Jag visste när jag tillträdde 2014 att det här inte är ett jobb som jag går i pension från. Jag tänkte på organisationen. En organisation behöver förnyelse i ledningen för att vara livskraftig, så säger Christer Holmlund, FSL:s ordförande som nu blir generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS.