"Man kan med fog fråga sig om det är en lyckad lösning"

Mattias Fagerholm ifrågasätter Tehys val att tacka nej till medlinsgbudet. "Nivån på löneförhöjningarna hade legat på samma nivå som för de branscher som fick sina avtal innan coronaepidemin bröt ut. I den meningen spelar Tehy ett högt spel. Hur mycket mer är det realistiskt att få i ett senare skede med hot om konfliktåtgärder? Risken att Tehys ordförande Millariikka Rytkönen har målat in sig i ett hörn som det är svårt att komma ur är uppenbar."