Tvisten om den allmänna linjen

Var det lösningsförslag som Tehy och Super förkastade enligt den allmänna linjen eller inte? Enligt de som godkände förslaget ja, enligt de som förkastade förslaget, nej. Vad är det egentligen fråga om? Det här är en översättning av en text skriven av OAJ:s ekonom Mika Väisänen.