Så här säger UBS om ordnandet av stöd under undantagsförhållandena

Utbildningsstyrelsen skriver att stödet ska fortsätta som vanligt för de elever som har rätt till och som deltar i närundervisningen. För de elever som deltar i distansundervisningen ska man ordna stöd "endast i den omfattning det är möjligt med beaktande av omständigheterna." UBS betonar betydelsen av samarbete och kommunikation mellan skolan och hemmet då undantagsförhållanden råder.