Så här säger UBS om bedömningen under undantagsförhållanden

Alla läroämnen i läroplanen ska undervisas, studeras och bedömas även under tiden för undantagsförhållanden, skriver Utbildningsstyrelsen på sin webbsida. Det gör inga förändringar i  bedömningen heller utan den ska grunda sig på samma mål, kunskapskrav och principer som under normala omständigheter. Undantagsförhållandena kan däremot inverka på sätten att visa lärande och kunnande.