”Coronakrisen får inte skapa en lucka i bildningen”

Inget barns skall lämnas ensamt. Andersson sade att skolan bör ingripa om man inte får kontakt med en elev. Det är att jämföra med att en elev inte kommer till skolan, menade hon. "Skolan har en skyldighet att ingripa på samma sätt som i normala fall."