Avtalet för de kommunalt anställda har löpt ut

Från och medden första april har vi ett så kallat avtalslöst läge för våra kommunalt anställda medlemmar. Förhandlingarna har varit segslitna och coronakrisen har naturligtvis satt sin prägel på situationen. Här beskriver vi vad det avtalslösa läget innebär i praktiken.