Mera information på måndag om hur undervisningen ordnas under vårterminen

Trots att undantagstillstånd råder i Finland så fortsätter undervisningen till läsårets slut. Men hur? På måndag får vi höra hur länge det råder undantagstillstånd och vad det innebär för ordnandet av undervisningen. Jag anser att det förnuftigaste beslutet är att bestämma att vi inte ordnar närundervisning mera den här våren, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.