”För de elever som skolan är den trygga platsen blir det problem”

Situationen i de finländska skolorna är exceptionell för tillfället. Frågorna är fler än svaren. Vid Utbildningsstyrelsen jobbar man för högtryck för att kunna ge skolorna anvisningar för hur de skall hantera situationen. Läs en färsk intervju med Utbildningsstyrelsens svenska direktör Kurt Torsell.