Coronaviruset och skolan

Vi följer med läget med coronaviruset och informerar om eventuella åtgärder för undervisningsväsendet. Just nu är det viktigast att man följer med läget och förbereder sig på eventuella undantagssituationer. Den mest aktuella informationen hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.