Vårfullmäktige hålls i Vasa i slutet av april

Det ordinarie vårmötet hålls denna gång i Vasa den 22–23 april 2020. Under mötet behandlar fullmäktige stadgeenliga ärenden, dessutom ska en ny förbundsordförande för den restrerande mandatperioden utses. Motioner (deadline 25.3.2020), initiativ (deadline 15.4.2020) och frågor (deadline 15.4.2020) är välkomna!