Ord för Ord: Arbetet fortsätter

I förra veckan blev jag vald till ny generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationerna samråd NLS. Jag efterträder Anders Rusk som gjort ett förtjänstfullt jobb.