FSL får ny åländsk förening

Vid ett extra möte har styrelsen för FSL beslutat godkänna en medlemsansökan som inkommit från Ålands barnträdgårdslärare r.f. vars medlemskap i Småbarnspedagogikens lärarförbund SLF (tidigare Barnträdgårdslärarförbundet, BTLF) tar slut den 9 februari. Efter detta kommer föreningen med sina 115 medlemmar att ingå i FSL:s sold.