Lärarna borde!

Ute i föreningarna ser jag aktivitet, ute bland skolombuden ser jag aktivitet och inför vårt höstfullmäktige den 6–7 november har jag sett mina styrelsekolleger, fullmäktigeledamöter och våra OAJ-aktiva visa en större aktivitet än tidigare – en aktivitet och ett hårt jobb (på egen fritid) för att visa vägen, en insats jag uppskattar och är tacksam för!