Det här jobbar vi med under 2019

En jämlik utbildning, ett rättvisare lönesystem, yrkeskårens arbetshälsa och välmående samt riksdagsvalet 2019 är våra tyngdpunktsområden under det här verksamhetsåret. I vår verksamhetsplan kan du läsa om hur vi tänker jobba för att bland annat nå våra utbildningspolitiska målsättningar och vad FSL tänker satsa på för att förbättra yrkeskårens arbetsvälmående 2019.