Vasabladet och CLL gör gemensam sak mot mobbning

Vi ser fram emot resultaten av enkäten. FSL har naturligtvis nolltolerans för mobbning, säger Christer Holmlund, FSL:s ordförande. Han litar på att satsningen leder till konstruktiva åtgärder som kan ge skolorna något.Litet förvånad kan jag vara över att varken FSL eller förbundet Hem och skola har kontaktats gällande denna satsning mot mobbning eftersom vi besitter en stor sakkunskap på området.