Normer skapar mobbning, inte homosexualitet

Yles aktualitetsprogram MOT rapporterade nyligen att rentav var tredje elev i de lägre klasserna i vissa grundskolor upplever sig bli mobbad regelbundet. I en kommentar i programmet uttalade sig en rektor i en grundskola och nämnde att vissa elever enligt henne går ”slampigt” klädda. Programmet och rektorns uttalande har fått föreningen Seta att reagera skarpt. I ett pressmeddelande uttalar sig generalsekreterare Kerttu Tarjamo och säger att det finns ett enormt behov av jämlikhetsarbete i skolorna.