Allt vad som varit dött

Det här är min sista bloggtext.

Förtroendemän har sannolikt utgjort den största läsarskaran. Och det har passat mig, för jag har upplevt att diskussioner med förtroendemän har varit väldigt givande. Bloggen har alltid levt upp inför och under en avtalsrörelse. Däremellan har det varit dött. Inläggen kan sannolikt räknas i hundratal under de gångna åren. Men nu är det alltså slut.

Jag går i pension inom kort och tackar läsekretsen.