Digisprång blev på hälft

Många digiprojekt har havererat eftersom de har saknat förankring i skolorna. En färsk undersökning, visar att många målsättningar om digitalisering av undervisningen inte har nåtts. Forskarnas konklusion är att de digitala projekten i statlig regi har misslyckats eftersom de har introducerats i skolorna utan att man på förhand har förankrat projekten hos lärare, elever och pedagogiska forskare.