Studentexamen på engelska urholkar nationalspråken

Regeringen vill att studentexamen ska kunna avläggas på engelska av studerande som har genomfört lärokursen för gymnasieutbildningen eller en yrkesexamen huvudsakligen på engelska. Det finns orsak att allvarligt värdera behovet av, motiven för och konsekvenserna av en sådan examen, säger FSL och många andra organisationer och samfund i ett gemensamt uttalande, som har riktats till riksdagens kulturutskott.