Ord för ord: Den gyllene medelvägen

Katederundervisning har varit och är alltjämt en pålitlig metod för att trygga jämlik utbildning i våra skolor. De socioekonomiska skillnaderna lyser igenom då eleven själv tvingas ta ett allt för stort ansvar för sitt lärande i ett allt för tidigt skede, i en allt för stor grupp och med allt för lite lärartid.