Enighet om löner i övningsskolorna

Ett förhandlingsresultat har nåtts mellan OAJ och Bildningsarbetsgivarna. Förhandlingsresultatet säkrade att den första justeringspotten används till fullt belopp, alltså 0,5 procent från 1.1.2019. Följande justeringspott kommer 1.6.2019 och är 0,85 procent av lönesumman i februari.